Skotträdsla

Jag har bestämt mig för att lägga extra energi på att hjälpa skotträdda hundar detta år.
Med lite tur så lyckas jag få sponsring och hjälp med detta projekt så vi kan hålla ner kostnaderna för detta.
Hör av er! Ni med skotträdda hundar eller om ni kanske kan bidra med någonting till just detta.