Vi arbetar med att förändra hundens beteenden genom att ha rätt värde på motivationen och betingar intryck och situationer efter önskemål.
Vi arbetar med att förändra intryckets betydelse och hundens sinnesstämning/förväntan som i sin tur ger oss ett nytt beteende av hunden.

Med andra ord
Det kan låta konstigt men vi anpassar faktist inlärningen till hundens behov.
Vi arbetar efter grundprinciper vid inlärning: Att hunden blir belönad rätt.
Kort och gott används inte godis, klappar och leksak som belöning hos oss i hundlära/allmänlydnad.
Visst används godis, leksak och klappar, men som retningar.

Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur retningen/belöningen infaller står till
grund hur hunden uppfattar situationen.

Det som kan förstärkas är:

– Beteende (agerande även ett omedvetet agerande)
– Intryck (Nivå av retning av det som möter hunden som startar ett beteende)
– Sinnesstämning (Om hunden är osäker, rädd, självsäker, neutral, aktiv, passiv)

Vi har alla uppmärksammat att vissa saker ”betyder” mer för hunden än andra saker. Har du ställt
dig själv frågan om det spelar någon roll? Värdeskillnader är med stor säkerhet ett ankare som
bromsar vissa delar av din träning och/eller är en av orsakerna till oönskade beteenden hos din
hund. Frustration, stress och bytesförsvarande (vaktande av föremål) är ett par saker som kan uppstå
när man använder värdeskillnader felaktigt.

Om du känner dig osäker på vad och framför allt hur du ska förstärka hunden för att få önskat resultat, eller hur värdeskillnader kan hjälpa dig komma vidare i din träning har du kommit helt rätt.

 

– Mikael Wilmarsgård